Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BOHÁČ, A. (2020): Hořký osud iráckých památek v posledním čtvrtstoletí. Geografické rozhledy, 29(3), 30–33.

Přílohy: