Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ASHKENAZI, E., AVNI, Y., ŠIMÁČEK, P., CHEN, Y., FRAJER, J. (2020): 1 500 let udržitelného zemědělství v Negevské poušti. Geografické rozhledy, 29(3), 34–37.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cílem článku je seznámit čtenáře s historií udržitelného zemědělství v oblasti Negevské pouště. Přes nevhodné přírodní podmínky zde již od starověku existují zemědělské systémy, které dodnes plní svou původní funkci a jsou tak stále důležité z hlediska produkce zemědělských plodin. Nejen z toho důvodu nám tedy i v dnešní době mohou tyto starověké technologie sloužit jako inspirace pro současné udržitelné zemědělství.

Klíčová slova: udržitelné zemědělství, pouštní zemědělství, Negevská poušť, Izrael

Abstract (EN): 1,500 years of sustainable agriculture in the Negev Desert. The article aims to acquaint readers with the history of sustainable agriculture in the Negev Desert region. Despite unsuitable environmental conditions, there are ancient and still functional agricultural systems in the middle of the desert. These systems are still important nowadays in terms of agricultural production and thus can serve as an inspiration for sustainable agriculture.

Keywords (EN): sustainable agriculture, desert agriculture, Negev Desert, Israel