Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŮSOVÁ, T. (2020): Dobrovolní hasiči, sociální kapitál a společenský život v obcích. Geografické rozhledy, 29(4), 6–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se zabývá rozmístěním sdružení dobrovolných hasičů, jejich významem pro společenský život v českých obcích a s tím související tvorbou sociálního kapitálu. Data o počtech členů relativizovaná na počet obyvatel okresu ukazují, že vyšší relativní zastoupení mají hasiči ve venkovských oblastech jižních a západních Čech a v části Vysočiny. Méně zastoupeni jsou na Moravě, ve středních a v severozápadních Čechách. Počty členů ve většině okresů trvale rostou. Vzhledem k téměř plošnému zastoupení a ke značné aktivitě v podobě pořádání kulturních a společenských akcí je můžeme považovat za jedny z nejvýznamnějších aktérů společenského života venkovských obcí.

Klíčová slova: sdružení dobrovolných hasičů, sociální kapitál, společenský život, venkov, Česko

Abstract (EN): Volunteer firefighters, social capital and social life in municipalities. The article deals with the influence of volunteer firefighters on social life in Czech municipalities. Firefighters are relatively more represented in rural areas of South and West Bohemia and in parts of the Vysočina Region. They are less represented in Moravia, Central and Northwestern Bohemia. The number of members has been rising in most regions. Volunteer firefighters are active organizers of cultural and social events and in the smallest rural areas, they often act as the main representatives of social life.

Keywords (EN): volunteer firefighters, social capital, social life, rural areas, Czechia