Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JAROŠ, V., SVOBODA, P. (2020): Nové administrativní členění Česka, jak jej (ne)známe. Geografické rozhledy, 29(4), 10–13.

Přílohy:

Oblasti s obcemi dotčenými neskladebností mezi okresy a SO ORP