Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

RATAJ, M. (2020): Lima – město, které rostlo příliš rychle. Geografické rozhledy, 29(4), 14–17.

Přílohy: