Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

RATAJ, M. (2020): Lima – město, které rostlo příliš rychle. Geografické rozhledy, 29(4), 14–17.

Přílohy:

Zeď studu, Světlá stezka, růst Limy v čase