Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

HÁNA, D. (2020): Think globally, teach locally: lokální politika ve výuce středoškolské geografie. Geografické rozhledy, 29(4), 18–21.

Přílohy: