Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HÁNA, D. (2020): Think globally, teach locally: lokální politika ve výuce středoškolské geografie. Geografické rozhledy, 29(4), 18–21.

Přílohy:

Politická geografie ve výuce na středních školách