Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUČERA, Z., RIEZNER, J., KUČEROVÁ, S. R. (2014): Stále stejná zeleň na venkově? Geografické rozhledy, 23(3), 12–14.

Přílohy:

Stále stejná zeleň na venkově? – řešení úloh