Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

OLIVOVÁ, L., TRAHORSCH, P. (2020): Potenciál nového Žákovského atlasu a Pracovního sešitu ve výuce geografie. Geografické rozhledy, 29(4), 22–25.

Stáhnout článek

Přílohy:

Ukázky ze Žákovského atlasu a Pracovního sešitu

Abstrakt: Kvalita zpracování map ve školních atlasech jako didaktických prostředcích pro výuku geografie má klíčový význam pro rozvoj geografického myšlení a mapových dovedností žáků. Cílem článku je představit potenciál a specifika nově vydaného Žákovského atlasu a jeho Pracovního sešitu ve výuce geografie na druhém stupni základních škol včetně praktických ukázek konkrétních úloh.

Klíčová slova: školní atlas, didaktika geografie, Žákovský atlas, mapa

Abstract (EN): Potential of the new Pupil's Atlas and its workbook in geographical education. The quality of maps processing in school atlases as didactic means for teaching geography is one of the most important things for the development of pupils' geographical competences. The aim of this article is to present the potential and specifics of the newly published Pupil's Atlas and its workbook for teaching geography at the second stage of elementary schools including practical demonstrations of specific activities.

Keywords (EN): school atlas, geographical education, Pupil's Atlas, map