Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

OLIVOVÁ, L., TRAHORSCH, P. (2020): Potenciál nového Žákovského atlasu a Pracovního sešitu ve výuce geografie. Geografické rozhledy, 29(4), 22–25.

Přílohy: