Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Tradice a zvyky českých obcí. Geografické rozhledy, 29(4), fotostrana 1.

Stáhnout článek

Klíčová slova: tradice, zvyky, dědictví, obce, Česko, seznam nehmotného světového kulturního dědictví, UNESCO, májka, jízda králů, Slovácko, masopustní průvod, Hlinecko, pouť, Hejnice, Zažít město jinak, Noc kostelů

Keywords (EN): traditions, customs, heritage, municipalities, Czechia, List of Intangible World Cultural Heritage, UNESCO, maypole, Ride of the Kings, carnival parade, pilgrimage, The Different City Experience, Noc kostelů (Night of Churches)