Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Proměny obcí za socialismu. Geografické rozhledy, 29(4), fotostrana 2.

Stáhnout článek

Klíčová slova: obce, socialismus, proměna, znárodnění církevního majetku, kolektivizace zemědělství, jednotné zemědělské družstvo, JZD, jednota, konzum, lokální biograf, panelová sídliště, socialistická architektura, panelák, šumperák

Keywords (EN): municipalities, socialism, transformation, nationalization of church property, collectivization of agriculture, common agricultural cooperatives, Jednota, Konzum, local cinema, panel building, housing estate, socialist architecture, block of flats, Šumperák