Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SOUKUP, M. (2020): Kyberprostor, kyberkultura a digitální propasti. Geografické rozhledy, 29(5), 4–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se věnuje kyberprostoru a kyberkulturě v souvislosti s digitální propastí. Po vymezení základních pojmů je aplikován pojem digitální propasti na konkrétní příklad Papuy-Nové Guineje, kdy je jev sledován na třech úrovních – globální, státní a lokální. Závěr diskutuje užívání pojmu kyberkultura v singuláru místo plurálu.

Klíčová slova: kyberkultura, kyberprostor, digitální propast, internet, Papua-Nová Guinea

Abstract (EN): Cyberspace, cyberculture and the digital divide. The article deals with cyberspace and cyberculture in connection to the digital divide. After defining the basic concepts, the concept of the digital divide is applied to the specific example of Papua New Guinea, where the phenomenon is observed at three levels – global, state and local. The conclusion discusses the use of the term cyberculture in the singular instead of the plural.

Keywords (EN): cyberculture, cyberspace, digital divide, internet, Papua New Guinea