Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BENDL, T., BOŘIL, V., SUCHÁNEK, J. (2020): Populismus, migrace a virtuální svět. Geografické rozhledy, 29(5), 8–11.

Stáhnout článek

Přílohy:

Metodika "Jak měřit populismus a jak jsme jej změřili my?" a ukázky populismu v kyberprostoru "Populismus na sociálních sítích a v médiích"

Abstrakt: Populismus je politická ideologie, která v současnosti nabírá na významu. Zastoupení populistických stran a lídrů v jednotlivých zemích má vzestupnou tendenci a jejich rétorika, aktuálně mnohdy protiimigrační, se těší čím dál tím většímu úspěchu. Důležitou roli v tom hraje také internet a zejména masivní používání sociálních sítí. To umožňuje rychlé a efektivní šíření populistických manipulativních narativů, jejichž důsledky mohou mít zásadní vliv na fungování liberální demokracie.

Klíčová slova: populismus, dezinformace, migrace, nacionalismus, sociální sítě

Abstract (EN): Populism, migration, and the virtual world. Populism is a political ideology that is currently riding the wave of contemporary politics. An increasing number of populist parties and leaders has been identified in national parliaments across several countries and their rhetoric, currently often anti-immigrant, is steadily rising in popularity. Behind their success also lies the utilisation of the internet and social media that enables swift and effective spreading of manipulative populist narratives online. Such actions may potentially have a far-reaching impact on fundamental aspects of liberal democracy.

Keywords (EN): populism, disinformation, migration, nationalism, social networks