Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BENDL, T., BOŘIL, V., SUCHÁNEK, J. (2020): Populismus, migrace a virtuální svět. Geografické rozhledy, 29(5), 8–11.

Přílohy:

Metodika "Jak měřit populismus a jak jsme jej změřili my?" a ukázky populismu v kyberprostoru "Populismus na sociálních sítích a v médiích"