Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

RAŠKA, P. (2020): Systémy včasného varování v době sítí. Geografické rozhledy, 29(5), 14–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: Včasné varovné systémy představují běžně využívaný způsob výstrahy obyvatelstva před nebezpečnými jevy, jakými jsou zemětřesení, povodně, svahové pohyby aj. Článek představuje základní úkoly a typy těchto systémů s ohledem na jejich zaměření, funkčnost a s důrazem na příklady systémů využívajících informační a komunikační technologie.

Klíčová slova: včasné varovné systémy, přírodní nebezpečí, informační a komunikační technologie

Abstract (EN): Early warning systems in times of networks. Early warning systems represent common approach to warn population about the forthcoming natural hazards, such as earthquakes, floods, mass movements etc. The paper presents key goals and types of these systems with respect to their focus, functionality and with emphasis laid on examples that are based on informational and communication technologies.

Keywords (EN): early warning systems, natural hazards, informational and communication technologies