Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠMÍDA, J., MÍSAŘOVÁ, D. (2020): Jak může zeměpis přispět k digitální gramotnosti? Geografické rozhledy, 29(5), 18–19.

Přílohy:

"Tipy pro zavedení digitálního obsahu, nástrojů a metod do hodiny zeměpisu" a "Základní východiska pro budování digitální gramotnosti v neinformatických předmětech"