Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŠMÍDA, J., MÍSAŘOVÁ, D. (2020): Jak může zeměpis přispět k digitální gramotnosti? Geografické rozhledy, 29(5), 18–19.

Přílohy: