Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BLAŽEK, V., PRENER, J. (2020): Virtuální realita ve škole – 21. století ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 29(5), 20–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Současný vzdělávací systém prochází mnoha dynamickými proměnami. Stále větší důraz je kladen na digitální gramotnost a s tím spojené používání informačních technologií ve výuce, tedy i v zeměpise. Jednou z těchto technologií je virtuální realita, ke které začíná řada škol upínat svou pozornost. Tento text přináší pohled na to, jakým způsobem lze použít virtuální realitu ve výuce zeměpisu. Všímá si hlavních přínosů, ale také problémů, které zapojení této technologie přináší.

Klíčová slova: virtuální realita, rozšířená realita, vzdělávání, informační technologie, zeměpis

Abstract (EN): Virtual reality in school – 21st century in geographical education. The current school system is undergoing many dynamic changes. Increasing emphasis is placed on digital literacy and the related use of information technology in education, including geography. One of these tools is virtual reality to which many schools are starting to turn their attention. This text gives an insight into how virtual reality can be used in geographical education. It describes the main benefits, but also problems that can occur while using this technology.

Keywords (EN): virtual reality, augmented reality, education, information technology, geography