Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

DUFFEK, V., HOŘEJŠÍ, P., MENTLÍK, P., POLCAR, J., PRŮCHA, T., ROHLÍKOVÁ, L. (2020): Využití virtuální reality při přípravě budoucích učitelů geografie. Geografické rozhledy, 29(5), 24–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Virtuální realita se dnes stává běžnou součástí našich životů a její využití je značně široké. Užitek má i ve vzdělávání, například využívání aplikace Google Expeditions na základních školách. Tento článek pojednává o aplikaci virtuální reality v univerzitním prostředí, konkrétně při přípravě budoucích učitelů. Ti v prostředí virtuální reality mohou zdokonalovat své dovednosti v tzv. virtuální třídě, která se dle dosavadních výsledků jeví jako vhodný doplněk praxí ve školách, jejich reflexí a výuky oborových didaktik.

Klíčová slova: virtuální realita, příprava budoucích učitelů, vysokoškolské vzdělávání

Abstract (EN): Using virtual reality in teachers’ training. Virtual reality (VR) is becoming part of everyday life and its utilization is quite wide. It can be useful also in education, e. g. see using Google Expeditions app at elementary schools. This paper deals with the use of VR at universities particularly during the teachers’ training. Future teachers may develop their teaching or speaking skills in a virtual classroom. According to the results of our pilot study, this teaching simulator can be successfully used as one of the possibilities of pedagogical training together with real life practice at school.

Keywords (EN): virtual reality, teachers’ training, higher education