Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MEYER, P. (2020): Od ručně kreslené mapy k počítačové hře. Geografické rozhledy, 29(5), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se zabývá tvorbou ručně kreslené mapy s topografickým obsahem žáky základních škol a její následné využití pro počítačovou hru. Kombinace kartografie a výtvarné výchovy rozvíjí žáka v mnoha rovinách jako např. v kooperaci žáků, rozvoji kreativity nebo kartografické gramotnosti. Dále je zmíněna možnost využití vytvořené mapy v 3D grafickém editoru pro tvorbu vlastního virtuálního světa i v rámci výuky.

Klíčová slova: kartografie, ručně kreslená mapa, tvorba mapy, kooperace žáků, počítačové hry

Abstract (EN): From a hand-drawn map to a computer game. The article deals with the creation of a hand-drawn map with topographic content by primary school pupils and its use in a computer game. The combination of cartography and art education helps to develop pupils’ knowledge on many levels, i.e. cooperation between pupils, creativity or cartographic literacy. The option of using the map to create own virtual world in a 3D graphic editor within the classes is also mentioned.

Keywords (EN): cartography, hand-drawn map, creation of maps, cooperation between pupils, computer games