Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VIEWEGOVÁ, M. (2020): Škola a virtuální svět aneb každý předmět je pro osvětu jako stvořený. Geografické rozhledy, 29(5), 30–33.

Stáhnout článek

Přílohy:

Tipy na mobilní aplikace jako doplněk pro výuku ve vybraných předmětech

Abstrakt: Článek se zaměřuje na rizika kyberprostoru, jejich definice a zároveň pozitiva tohoto prostředí pro výuku. Článek obsahuje také konkrétní tipy do výuky a popisuje základní principy prevence a řešení těchto fenoménů ve školním prostředí.

Klíčová slova: kyberprostor, bezpečí, kybergooming, sexting, kyberstalking, kyberšikana, hesla

Abstract (EN): School and the virtual world: Every subject is suitable for enlightenment. The article focuses on risks in the cyberspace, as well as its positive sides that can be used in teaching. The article also includes tips for teaching and it describes basic principles to prevent negative effects of cyberspace in the school environment.

Keywords (EN): cyberspace, security, cybergrooming, sexting, cyberstalking, cyberbullying, passwords