Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

VIEWEGOVÁ, M. (2020): Škola a virtuální svět aneb každý předmět je pro osvětu jako stvořený. Geografické rozhledy, 29(5), 30–33.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Článek se zaměřuje na rizika kyberprostoru, jejich definice a zároveň pozitiva tohoto prostředí pro výuku. Článek obsahuje také konkrétní tipy do výuky a popisuje základní principy prevence a řešení těchto fenoménů ve školním prostředí.

Klíčová slova: kyberprostor, bezpečí, kybergooming, sexting, kyberstalking, kyberšikana, hesla

Abstract (EN): School and the virtual world: Every subject is suitable for enlightenment. The article focuses on risks in the cyberspace, as well as its positive sides that can be used in teaching. The article also includes tips for teaching and it describes basic principles to prevent negative effects of cyberspace in the school environment.

Keywords (EN): cyberspace, security, cybergrooming, sexting, cyberstalking, cyberbullying, passwords