Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VIEWEGOVÁ, M. (2020): Škola a virtuální svět aneb každý předmět je pro osvětu jako stvořený. Geografické rozhledy, 29(5), 30–33.

Přílohy:

Tipy na mobilní aplikace jako doplněk pro výuku ve vybraných předmětech