Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

VIEWEGOVÁ, M. (2020): Škola a virtuální svět aneb každý předmět je pro osvětu jako stvořený. Geografické rozhledy, 29(5), 30–33.

Přílohy: