Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠIFTOVÁ, J. (2020): Závislosti ve virtuálním světě. Geografické rozhledy, 29(5), 34–37.

Stáhnout článek

Abstrakt: Zatímco se zdá, že mezi českými teenagery se snižují problémy s pitím alkoholu a kouřením cigaret a pomalu klesá i užívání nelegálních drog, objevuje se nový alarmující trend – narůstající počet excesivních uživatelů internetu. Tento článek představuje výsledky prvního šetření užívání internetu mezi českými teenagery v rámci studie ESPAD a ukazuje vysokou míru užívání internetu mezi českými teenagery. Zaměřuje se zejména na využívání sociálních sítí a hraní online her a některé faktory, které tyto online aktivity ovlivňují.

Klíčová slova: internet, excesivní užívání, behaviorální závislosti, sociální sítě, online hry

Abstract (EN): Addictions in a virtual world. Meanwhile it is apparent that the problems with alcohol abuse, cigarette smoking and even illegal substance use among Czech teenagers are declining, there is a new alarming trend to focus on – an increasing number of excessive internet users. This paper presents the results of the first survey on internet use among Czech teenagers under the ESPAD study and it shows a high penetration of internet use in Czech teenagers. It focuses on social networks and online gaming and potential factors that influence these online activities.

Keywords (EN): internet, excessive use, behavioural addictions, social networks, online gaming