Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

POKORNÝ, T. (2020): OpenStreetMap – otevřená mapová data celého světa. Geografické rozhledy, 29(5), 38–41.

Stáhnout článek

Přílohy:

Tipy, jak v OpenStreetMap upravovat data

Abstrakt: Článek představuje projekt OpenStreetMap – komunitně budované databáze geografických dat. Přínos projektu je v článku ilustrován na příkladech služeb, které používají data a které je možné vyzkoušet v počítači i na přenosných zařízeních. Možnost přispět projektu osobně či ve výuce je prezentováno pomocí aplikací nevyžadujících detailní znalosti, pro vážnější zájemce je zahrnut datový model projektu a editory používané k úpravám dat.

Klíčová slova: OpenStreetMap, komunitní mapování, datový model, editace dat, iD, JOSM

Abstract (EN): OpenStreetMap – open map data of the whole world. The article presents the OpenStreetMap project as a community-built database of geographical data. The contribution of the project is illustrated on various services using the project data. These services can be used on computers as well as on portable devices. The possibility to contribute to the project is presented through applications that can be used without detailed knowledge. The data model project and editors are included for more advanced users.

Keywords (EN): OpenStreetMap, community mapping, data model, data editing, iD, JOSM