Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

POKORNÝ, T. (2020): OpenStreetMap – otevřená mapová data celého světa. Geografické rozhledy, 29(5), 38–41.

Přílohy: