Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Virtuální svět(y). Geografické rozhledy, 29(5), fotostrana 1.

Stáhnout článek

Klíčová slova: virtuální svět(y), virtuální globus, Google Earth, Google Map, Google Street View, 3D model, mobilní aplikace, Virtuální Aš, rozšířená realita, augmented reality, sledovací software, Čína, počítačové hry, SimCity, Facebook, Facebook Horizon, avatar

Keywords (EN): virtual world(s), virtual globe, Google Earth, Google Map, Google Street View, 3D model, mobile application, Virtual Aš City, augmented reality, tracking software, China, PC games, SimCity, Facebook, Facebook Horizon, avatar