Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BLÁHA, J. D., SOUKUP, M. (2020): Fenomén hranic v mezioborovém kontextu. Geografické rozhledy, 30(1), 4–7.

Stáhnout článek

Přílohy:

Fenomén hranic v mezioborovém kontextu jako námět do výuky

Abstrakt: Hranice jsou jedním z obecných konceptů, který v rámci svého studia využívá celá řada odborných disciplín. Klíčové je proto především pochopení významu hranic právě v kontextu jednotlivých oborů. Prostorové souvislosti chápání hranic, o něž by mělo jít geografům především, pak totiž dostávají zcela nový rozměr.

Klíčová slova: hranice, kultura, územní identita, vývoj hranic

Abstract (EN): The phenomenon of borders in an interdisciplinary context. Borders are one of the general concepts used in a number of disciplines. Therefore, understanding the meaning of borders in the context of particular fields is crucial. The spatial context of understanding borders, which is highly important for geographers, then takes on a whole new dimension.

Keywords (EN): borders, culture, territorial identity, development of borders