Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BLÁHA, J. D., SOUKUP, M. (2020): Fenomén hranic v mezioborovém kontextu. Geografické rozhledy, 30(1), 4–7.

Přílohy: