Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JENÍČEK, M. (2020): Sněžná čára – prvek horské krajiny i indikátor změn klimatu. Geografické rozhledy, 30(1), 8–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Sněžná čára představuje důležitou hranici, jejíž poloha a změna v průběhu roku či delšího období významně ovlivňuje řadu přírodních procesů od energetické bilance zemského povrchu přes hydrologické a geomorfologické procesy až po vegetaci a faunu žijící v okolí této hranice. Cílem článku je představit možnosti vymezení sněžné čáry, její prostorovou a časovou proměnlivost (včetně současných a budoucích změn) a přírodní procesy, na které má vliv.

Klíčová slova: sněžná čára, sněhová pokrývka, změny sněhu, změny klimatu, dálkový průzkum Země, DPZ

Abstract (EN): Snow line – an element of the mountain landscape and indicator of climate changes. Snow line represents an important boundary, which influences many natural processes, such as energy balance of the Earth ground, hydrological and geomorphological processes, vegetation and fauna. The objective of this paper is to provide the snow line definition and its regional and seasonal variability including ongoing and future changes and to describe which methods are available for its determination.

Keywords (EN): snow line, snow cover, snow cover changes, climate changes, remote sensing