Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

LEHEJČEK, J., TUMAJER, J. (2020): Růst a ekologie stromů a keřů na hranici lesa. Geografické rozhledy, 30(1), 12–15.

Přílohy: