Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LEHEJČEK, J., TUMAJER, J. (2020): Růst a ekologie stromů a keřů na hranici lesa. Geografické rozhledy, 30(1), 12–15.

Přílohy:

Schéma znázorňující toky energie u stromů