Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŽENKOVÁ RUDINCOVÁ, K. (2020): Hranice v Africkém rohu – zdroj konfliktů i příležitostí. Geografické rozhledy, 30(1), 16–19.

Stáhnout článek

Přílohy:

Vývoj hranic v Africe

Abstrakt: Článek si klade za cíl diskutovat konfliktní potenciál, ale také příležitosti, které nabízí současná podoba hranic v oblasti Afrického rohu. Předmětem analýzy je eritrejsko-etiopský konflikt o oblast Badme, ale také rozličné přeshraniční aktivity v oblasti politické, ekonomické i kulturní.

Klíčová slova: hranice, Africký roh, eritrejsko-etiopská válka, přeshraniční spolupráce

Abstract (EN): Borders in the Horn of Africa – both a conflicting factor and a source of opportunity. The article aims to discuss the conflict potential, but also the opportunities offered by the current form of borders in the Horn of Africa. The subject of the analysis is the Eritrean-Ethiopian conflict over the Badme area, but also various cross-border political, economic and cultural activities.

Keywords (EN): borders, Horn of Africa, Eritrean-Ethiopian war, cross-border cooperation