Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŽENKOVÁ RUDINCOVÁ, K. (2020): Hranice v Africkém rohu – zdroj konfliktů i příležitostí. Geografické rozhledy, 30(1), 16–19.

Přílohy: