Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SEIDLOVÁ, A. (2020): Život na hranici mezi Západem a Východem – případ polsko-ukrajinského pohraničí. Geografické rozhledy, 30(1), 20–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek se zabývá dopadem externí hranice Evropské unie v pohraničních regionech Lvovské oblasti. V rámci procesu evropské integrace se polsko-ukrajinská hranice postupně otevírá a aktivity EU ovlivňují i sousední území. Cílem článku je analyzovat změny v socioekonomickém rozvoji v regionech nacházejících se v těsném sousedství s východní hranicí EU, v kontextu politického vývoje Ukrajiny a jejích vztahů s Polskem a EU.

Klíčová slova: Ukrajina, Lvovská oblast, hraniční efekt, přeshraniční spolupráce, Evropská sousedská politika (ENP)

Abstract (EN): Life on a Border between the West and the East – Polish-Ukrainian borderlands. The article focuses on the European Union’s external borders’ impact on the borderland regions of the Lviv oblast. The Polish-Ukrainian border opens gradually within the framework of the European integration process, and the EU’s activities influence also the neighbouring territory. The aim of this article is to analyse changes in the socioeconomic development of the regions neighbouring the eastern border of the EU in the political context of development of Ukraine and its relations with Poland and the EU.

Keywords (EN): Ukraine, Lviv oblast, border impact, cross-border cooperation, European Neighbourhood Policy (ENP)