Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BÖHM, H. (2020): Přeshraniční spolupráce na Těšínsku ve stínu pandemie. Geografické rozhledy, 30(1), 24–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Přeshraniční spolupráce je v rámci evropské integrace úspěšným příběhem. Pandemie koronaviru však způsobila uzavření vnitřních hranic v rámci schengenského prostoru, což provádění přeshraniční spolupráce výrazně zkomplikovalo. Článek si klade za cíl seznámit čtenáře s dopady pandemie na Těšínsku.

Klíčová slova: přeshraniční spolupráce, hranice, pandemie, rebordering, Těšínsko

Abstract (EN): Cross-border co-operation in the Těšín Region in the shadow of pandemic. Cross-border co-operation is a success-story of the European integration. The COVID-19 pandemic caused the closure of internal Schengen borders, which made cross-border co-operation complicated. The aim of this article is to make its readers familiar with impact of the pandemic in the Těšín/Cieszyn Region.

Keywords (EN): cross-border cooperation, border, pandemic, rebordering, region of Těšín