Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JELEN, J., FILIPOVÁ, D. (2020): Zeměpisná olympiáda překročila hranice svých možností. Geografické rozhledy, 30(1), 28–29.

Stáhnout článek

Přílohy:

Vítězné mapy v soutěži O nejlepší mapu na geografické téma

Abstrakt: Článek představuje netradiční průběh 22. ročníku Zeměpisné olympiády, který byl ovlivněn světovou pandemií covid-19 a souvisejícími mimořádnými opatřeními. Krajské kolo proběhlo online formou, celostátní pak kombinovaně, přičemž práce v terénu se uskutečnila opět v Jílovém u Prahy. Nastíněn je také výhled do nového ročníku a v online příloze jsou pak představeny vítězné mapy doplňkové soutěže „O nejlepší mapu na geografické téma“.

Klíčová slova: Zeměpisná olympiáda Česko, Jílové u Prahy, Evropská geografická olympiáda, online soutěž

Abstract (EN): The Geographical Olympiad has exceeded its limits. The paper introduces a non-traditional course of the 22nd year of the Geographical Olympiad in Czechia (ZO), which was influenced by the world pandemic of COVID-19 and related emergency measures. The regional round was held in an online form, the national round used a combined approach, while the fieldwork took place in Jílové u Prahy as usual. The outlook for the next year is also outlined, and in the online appendix, the winning maps of the supplementary competition "The best map on the geographical topic" are presented.

Keywords (EN): Geographical Olympiad Czechia, Jílové u Prahy, European Geography Olympiad, online competition