Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MAREK, P. (2020): Česko-moravská hranice v symbolech. Geografické rozhledy, 30(1), 38–41.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek diskutuje existenci regionů a hranic jakožto sociálních konstruktů a demonstruje přetrvávání symbolických hranic na příkladu Čech a Moravy v myslích obyvatel česko-moravského pohraničí. V identifikovaných charakteristikách (symbolech) Čech, Moravy a jejich obyvatel lze objevit hranice tvořené vnímanými odlišnostmi Čech a Moravy a Čechů a Moraváků.

Klíčová slova: česko-moravská hranice, symbolické hranice, vnímání, české země, Čechy, Morava

Abstract (EN): Bohemian-Moravian boundary in symbols. The article discusses the existence of regions and boundaries as social constructs and demonstrates the persistence of symbolic boundaries on the example of Bohemia and Moravia in the minds of the inhabitants of the Bohemian-Moravian borderland. In the identified characteristics (symbols) of Bohemia, Moravia, and their inhabitants, boundaries formed by perceived differences between Bohemia and Moravia and Bohemians and Moravians can be found.

Keywords (EN): Bohemian-Moravian boundary, symbolic boundaries, perception, Czech Lands, Bohemia, Moravia