Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Světové hranice a hranice ve světě. Geografické rozhledy, 30(1), fotostrana 1.

Stáhnout článek

Klíčová slova: hranice, hranice ve světě, světové hranice, mezinárodní datová hranice, Greenwich Mean Time (GMT), Line Islands, Diomédovy ostrovy, Beringův průliv, Spojené státy, Rusko, Greenwich, nultý poledník, řeka Iguaçu, trojmezí, trojzemí, Brazílie, Argentina, Paraguay, Bažantí ostrov, Francie, Španělsko, řeka Bidasoa, Hendaye, Irún, Baskicko, pohyblivá hranice, Baarle, nizozemsko-belgická hranice, exkláva, enkláva

Keywords (EN): borders, world borders, borders in World,International Date Line, Greenwich Mean Time (GMT), Line Islands, Diomede Islands, Bering Strait, United States, Russia, Greenwich, prime meridian, Iguazu River, tripoint, tri-border area, Brazil, Argentina, Paraguay, Pheasant Island, France, Spain, Bidasoa River, Hendaye, Irun, Basque Country, moving border, Baarle, Dutch-Belgian border, exclave, enclave