Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Různorodé hranice v Česku. Geografické rozhledy, 30(1), fotostrana 2.

Stáhnout článek

Klíčová slova: hranice, různé hranice, typy hranice, Česko, rozvodí, evropské rozvodí, hora Klepý, Králický Sněžník, česko-moravská hranice, hraniční kámen, Jihlava, Marie Terezie, československo-polská hranice, úpravy státní hranice, železná opona, zbytky železné opony, paměť krajiny, česko-polsko-německé trojmezí, schengenský prostor, symbol, Hranice na Moravě, město Hranice

Keywords (EN): borders, various borders, border types, Czechia, watershed, European watershed, Klepý Mountain, Králický Sněžník, Bohemian-Moravian border, border stone, boundary marker, Jihlava, Maria Theresa, Czechoslovak-Polish border, modifications of the state border, Iron Curtain, residues of the Iron Curtain, landscape memory, Czech-Polish-German tripoint, Schengen area, symbol, Hranice na Moravě, City of Hranice