Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠIFTOVÁ, J. (2020): Vědecká diplomacie jako cesta pro ohrožené arktické oblasti? Geografické rozhledy, 30(2), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Tento článek představuje různé přístupy k vědecké diplomacii a její uplatnění na příkladu mezinárodní vědecké spolupráce v Arktidě, která v tomto kontextu představuje naprosto unikátní geopolitický prostor utvářený vědou.

Klíčová slova: vědecká diplomacie, Arktida, geopolitika, vědecká spolupráce

Abstract (EN): The Arctic as a space for international cooperation. This paper presents different approaches to science diplomacy and its particular application on the example of international scientific cooperation in the Arctic area, which represents an utterly unique geopolitical space formed by science.

Keywords (EN): science diplomacy, the Arctic, geopolitics, scientific cooperation