Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MARTÍNEK, J. (2020): Objevování polárních krajů. Geografické rozhledy, 30(2), 14–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek stručně shrnuje historii objevování polárních končin, jak na severu (v Arktidě), tak na jihu (v Antarktidě). Zmíněni jsou jak nejvýznamnější ze zahraničních objevitelů, tak osobnosti z českých zemí, které se na výzkumu podílely.

Klíčová slova: dějiny zeměpisných objevů, Arktida, Antarktida, John Franklin, Roald Amundsen

Abstract (EN): Discovering the polar areas. The article briefly introduces the history of the polar regions ´discovery, both in the north (Arctic) and in the south (Antarctica). The article mentions both the most important foreign discoverers and those from the Czech lands.

Keywords (EN): history of geographical discoveries, Arctic, Antarctica, John Franklin, Roald Amundsen