Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOVÁŘ, M. (2020): Sámové, Laponci, Lopaři, nebo Fínové? Geografické rozhledy, 30(2), 22–25.

Stáhnout článek

Přílohy:

Carta marina (Olaus Magnus, 1539)

Abstrakt: Sámové obývají od prehistorických dob velké území na severu Evropy – Laponsko. Pro členění této rozlehlé oblasti lze použít různá kritéria: jazyková, topografická, politická, denominační a další, a to v různých kombinacích. Pouze jazykové kritérium je Sámům vlastní – jsou jedním národem mluvícím více sámskými jazyky. Jejich etnická identita je starobylá, což dokládá jednotný etnický název, používaný po celém Laponsku, a vnější písemné prameny až z antických dob.

Klíčová slova: Sámové, Laponci, sámské jazyky, původ Sámů, členění Laponska

Abstract (EN): Sami, Lapps, Lopars, Finns. Since the prehistoric times, the Sami people have inhabited a large area in Northern Europe – Sápmi. There are several criteria for its division: linguistic, topographic, political, or confessional. Only the linguistic criterion is the natural one to Sami, for they are one nation with several Sami languages. The Sami identity is archaic, documented by the fact that Sami have used one designation for themselves within the entire Sápmi.

Keywords (EN): Sami, Sami languages, the origin of Sami people, division of Sápmi