Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KLEMPÍŘOVÁ, A., KLEMPÍŘ, J. (2020): Taje grónského života. Geografické rozhledy, 30(2), 26–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Manželé Alena a Jaroslav Klempířovi, čestní členové České geografické společnosti, se do Grónska pravidelně vrací od roku 1998. Jejich článek, který nazvali Taje grónského života, nabízí nevšední pohledy na život v Grónsku a vypráví příběhy o životě místních lidí. Druhá část článku je, vzhledem k současné situaci ve světě, věnována historii a dopadům světových pandemií na Grónsko, a na to, jak zavlečené nemoci ovlivnily život obyčejných Gróňanů.

Klíčová slova: Grónsko, způsob života, tradice, pověsti, legendy, pandemie

Abstract (EN): Greenland's life and its mysteries. Alena Klempířová and Jaroslav Klempíř, honorary members of the Czech Geographical Society, have been returning to Greenland regularly since 1998. Their article presents unusual views of life in Greenland and tells stories about the lives of local people. The second part of the article is, given the current situation in the world, devoted to the history and effects of world pandemics on Greenland, and to the way introduced diseases have affected the lives of ordinary Greenlanders.

Keywords (EN): Greenland, way of life, tradition, stories, legends, pandemic