Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LYSÁK, J. (2020): Znázorňování ledu a věčného sněhu na mapách. Geografické rozhledy, 30(2), 18–21.

Stáhnout článek

Přílohy:

Topografické mapy vybraných zemí

Abstrakt: Článek představuje kartografické vyjadřovací prostředky používané pro znázorňování ledovců, věčného sněhu a souvisejících objektů na topografických a obecně zeměpisných mapách. Pro každý typ objektu je popsán způsob jeho reprezentace včetně vysvětlení souvislostí. Součástí příspěvku jsou i ukázky map z různých zemí dokumentující praktické použití mapových znaků.

Klíčová slova: kartografie, topografická mapa, led, ledovec, moréna, sníh

Abstract (EN): Representation of ice and permanent snow features in maps. The article presents cartographic means of representation used for glaciers, permanent snow, and related objects on topographic and general geographical maps. For each type of object, the method of its representation is described, including an explanation of the context. The article also includes examples of maps from different countries showing the practical use of map symbols.

Keywords (EN): cartography, topographic map, ice, glacier, moraine, snow