Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LYSÁK, J. (2020): Znázorňování ledu a věčného sněhu na mapách. Geografické rozhledy, 30(2), 18–21.

Přílohy:

Topografické mapy vybraných zemí