Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JELEN, J., KARÁSKOVÁ, J. (2020): Přeshraniční region Krušnohoří již rok na seznamu UNESCO. Geografické rozhledy, 30(2), 38–41.

Stáhnout článek

Abstrakt: Krušnohorská montánní krajina je již více než rok zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tento zápis znamená vstup do nové etapy managementu a ochrany zdejších památek. Pro region může přinést např. zvýšení cestovního ruchu, je však v rukou místních aktérů z řad veřejného, soukromého i neziskového sektoru, jak s touto značkou naloží a jakým způsobem jí využijí.

Klíčová slova: UNESCO, dědictví, cestovní ruch, Krušné hory

Abstract (EN): The Ore Mountains crossborder region – already a year on the UNESCO list. The Ore Mountains mining landscape has been inscribed on the UNESCO World Heritage List for more than a year. This entry means entering a new stage of management and protection of the heritage. It can bring, for example, an increase in tourism for the region, but it is in the hands of the local actors (public, private and non-profit) to deal with this brand and to choose the way to use it.

Keywords (EN): UNESCO, heritage, tourism, Ore Mountains