Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Specifická Antarktida. Geografické rozhledy, 30(2), fotostrana 2.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Specifická Antarktida, nadmořská výška, nejvyšší kontinent, Mt. Vinson, Ellsworthově pohoří, Mt. Erebus, stratovulkán, aktivní vulkán, Rossův ostrov, polární stanice Amundsen-Scott, jižní pól, Blood Falls, ledovec Taylor, Viktoriina země, kostely, ostrov krále Jiřího, výzkumné stanice, pól nedostupnosti, busta V. I. Lenina

Keywords (EN): Specific Antarctica, altitude, highest continent, Mt. Vinson, Ellsworth Mountains, Mt. Erebus, stratovolcano, active volcano, Ross Island, Amundsen–Scott South Pole Station, South Pole, Blood Falls, Taylor Glacier, Victoria Land, churches, King George Island, research stations, pole of inaccessibility, bust of V. I. Lenin