Stažení článku

DRÁPAL, S. (2021): Sčítání lidu od pravěku do novověku. Geografické rozhledy, 30(3), 4–7.