Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

DRÁPAL, S. (2021): Jak se sčítalo obyvatelstvo v dobách Marie Terezie. Geografické rozhledy, 30(3), 8–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Pro vývoj soupisů obyvatel a majetku v českých zemích a jejich přerod v moderní sčítání byl důležitý vývoj v rakouské monarchii. Klíčovou roli v tomto směru sehrála panovnice Marie Terezie (vládla 1740–1780). Soupisy obyvatel (konskripce) se staly důležitým nástrojem zkvalitnění řízení státu a vytvoření silné armády. Z nahodilých soupisů vytvořila jednotný pravidelný systém, který dal základ pozdějším sčítáním lidu.

Klíčová slova: soupisy osob a majetku, konskripce, Marie Terezie, Josef II., použití výsledků soupisů

Abstract (EN): Census in the time of Maria Theresa. Development in the Austrian monarchy was important for development of inventories of population and property in the Czech lands and their transformation into modern censuses. Monarch Maria Theresa (ruling 1740–1780) played a key role in this regard. So called conscriptions became an important tool for improving state management and creating a strong army. From random conscriptions, Maria Theresa managed to create a unified regular system.

Keywords (EN): census of persons and property, conscriptions, Maria Theresa, Joseph II., use of the conscriptions results