Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JÍCHOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N. (2021): Vinohrady a Žižkov na podkladu historických cenzů – území plná kontrastů. Geografické rozhledy, 30(3), 16–19.

Stáhnout článek

Přílohy:

Sociální struktura Prahy v první polovině 20. století v odborných publikacích

Abstrakt: Vinohrady a Žižkov jsou dvě sousední pražské čtvrti, které patřily v 19. století k prvním pražským předměstím. I přesto, že se rozvíjely ve stejné době, se významně liší, což je zřejmé až do současnosti. S využitím dat z historických populačních cenzů, ale i doprovodných vizuálních materiálů text ukazuje, jak se tyto čtvrti od sebe odlišují, zejména z pohledu sociální struktury.

Klíčová slova: sčítání lidu, 19. století, sociální struktura, obyvatelstvo, pražská předměstí, Praha

Abstract (EN): Vinohrady and Žižkov seen by historical censuses – an area full of contrasts. Vinohrady and Žižkov are two neighbouring Prague districts, which belonged to the first suburbs of Prague in the 19th century. Even though they developed at the same time, they differ significantly, which is evident to the present day. Using data from historical population censuses, as well as accompanying visual materials, the text shows how these neighbourhoods differ, especially in their social structure.

Keywords (EN): census, 19th century, social structure, inhabitants, Prague suburbs, Prague