Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PETROVIĆ, A. (2021): Vylidňování Srbska. Geografické rozhledy, 30(3), 20–21.

Stáhnout článek

Abstrakt: Úbytek populace je jedním z nápadných důsledků událostí, které se v Srbsku udály v nedávné historii. Ty Srbsko značně ekonomicky a sociálně zatížily. Hlavním cílem článku je stručně nastínit příčiny a demografické trendy ovlivňující vylidňování Srbska. Srbsko, jako jeden z kandidátů na členství v EU, musí provést politické i ekonomické reformy a sladit své právní předpisy tak, aby dosáhlo standardů EU. Jednou z plánovaných reforem je modernizace sběru údajů při sčítání lidu.

Klíčová slova: Srbsko, vylidňování, údaje o sčítání lidu, nedávné historické události, Evropská unie

Abstract (EN): Depopulation of Serbia. The population decline is one of the obvious consequences of the historical events in Serbia. The main goal of the article is to present briefly causes and demographic trends affecting depopulation. In addition, Serbia, as one of the EU membership candidates, needs to implement political and economic reforms, and harmonize its legislation with the EU standards. One of those efforts is to modernize the population census data collection.

Keywords (EN): Serbia, depopulation, census data, historical events, European Union