Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JANUROVÁ, K. (2021): Sčítání lidí bez domova. Geografické rozhledy, 30(3), 22–25.

Přílohy:

Ukázka sčítacího archu ke Sčítání osob bez domova
Počet osob bez domova ve vybraných státech Evropské unie (kompletní tabulka)